Kirsebærblade:

Tørrede kirsebærblade, brugt som foder til de 4 test rejearter i 24 uger. Alle rejearter spiste af bladene, og de gik hurtigt igang med at spise af bladene.


Historie:

Kirsebær har altid stået højt på listen hos mennesket, og mange ser virkelig frem til at nyde sommerens kirsebær. Kirsebær skulle være meget sunde, så hvorfor ikke prøve bladene af på rejer.


Farven:

Rejer elsker dem, og det var tydeligt at de trives. Selv Kardinal rejer spiste godt af dem. Farverne var flotte, og ingen så ud til at lide last.


Yngel:

Samtlige rejer arter ynglede i perioden, bestemt et blad de kunne li.


Liv:

inge døde rejer i perioden, og derudover en masse yngel.


Konklusion:

Virker til at være påvirke rejer positivt, og de trives i hele perioden. Vandet blev dog lidt gul, så put nogle få blade ned til dem af gangen. en lille sænkning af PH værdien.

Æbletræsblade:

Tørrede æbletræsblade, brugt som foder til de 4 test rejearter i 24 uger. Rejerne begyndte efter få dage at spise godt af bladene, og virkede glade for dem. Alle 4 rejer arte spiste godt af dem. En stor fordel:  vandet blev ikke så brunt som ved f.eks bøgeblade,


Historie:

Blade fra Danske frugttræer er ikke giftige og der har været meget snak om at de skulle være godt til rejer.


Farven:

Rejernes farver ændrede sig ikke, de har forsat alle flotte farver.


Yngel:

De gule rejer og blå tiger rejer ynglede rigtig fint, ikke så meget yngel fra CRS og ingen yngel fra Kardinal rejerne.


Liv:

ingen døde rejer.


Konklusion:

Ser ud til at have en positiv virkning på rejerne, de spiser meget af bladene og ser ud til at trives rigtig godt med dem. Dog ser det ud til at bladene mangler lidt for at tilfredsstille kardinal rejerne. Ingen ændring på PH værdien.

Akvariedyr.dk © 2014

Bøgeblade:

Frisk tørrede bøgeblade, brugt som foder til de 4 test rejearter i 24 uger. Alle rejearter spiste af bladene, men de fik lov at ligge længere tid end f.eks Brændenældeblade. Tilgengæld spiste Kardinal rejerne godt af dem, desværre blev vandet helt gult/brunt kort efter de kom i.


Historie:

Friske bøge blade har mennesket altid spist, mange bruger dem til salat når bøgen lige er sprunget ud. I nyere tid er mange begyndt at anvende den som hæk plante, den findes i båd rød og grøn.


Farven:

Ingen ændring af farven på rejen, men de kunne godt li at gnaske dem i sig.


Yngel:

Med undtagelse af Kardinal rejen og CRS, så ynglede de forsat meget. Der kom et enkelt kuld fra CRS, men ikke nogen fra Kardinal rejerne.


Liv:

En enkelt reje fundet død ved de gule rejer, men det kunne meget nemt være alder. Så ikke noget farligt ved dem.


Konklusion:

Virker ikke til at give rejerne så meget, de trives fint men fortrækker andet foder. Vandet bliver meget gul brunt, af bøgebladene. Det brune satte sig i filteret, hvilket gav et masse rengøring. Ingen PH ændring.